Herroeping

Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Foodstore Andaluz
Calle Pintada 46
29780 Nerja
info@foodstoreandaluz.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Besteld op (DD-MM-YYYY): ..………………………………………………………………………...................

Bestelnummer: …………………………………………………………………………………………….............

Ontvangen op (DD-MM-YYYY): ……………………………………………………………………...................

Naam klant:…………………………………………………………………………………………………...........

Adres klant:……………………………………………………………………………………………………........

IBAN rekeningnummer:………………………………………………………………………………..................

Handtekening klant:
Datum (DD-MM-YYYY)…………………………………………………………………………………..............

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Afdrukken


Webshop gemaakt met EasyWebshop